KONTROLLTÖÖD

„Muinasaeg" kordamisküsimused
 1.  Mison muinasaeg? Kuidas see jaguneb?
 2. Kuidas  uuritakse muinasaega?
 3. Millised  ajalooallikad annavad infot muinasaja kohta. Too näiteid.
 4. Mis  sündmust peetakse muinasaja lõpuks ja vanaaja alguseks.
 5. Millised  ajalooallikad annavad infot vanaaja kohta. Too näiteid.
 6. Mison kolm inimlasi iseloomustavat tunnust, mille poolest nad erinevad loomadest?
 7. Võrdle  kivi- ja pronksiaega (tegevusalad, elukoht, elamud, tööriistad, oskused jt).
 8. Miks  austasid muistsed inimesed loodusjõude?
 9. Kirjuta  kolm muutust, mille tõi kaasa põlluharimine.
 10. Nimeta  veel 3 oskust, mis tekkisid samal ajal põlluharimisega.
 11. Mis on klassiühiskond? Kuidas see tekkis?
 12.  Kirjuta  kolm muudatust ühiskonna elus, mille tõi kaasa metallide kasutusele võtmine.
 13.  Meenuta,  kuidas käib sajandi ja aastatuhande määramine.
 14. Mõisted:muinasaeg, kiviaeg, pronksiaeg, rauaaeg, hõim, sugukond, pihukirves, rituaalid,klassiühiskond.

No comments:

Post a Comment